“Илевън Кепитъл” АД
Адрес за контакт: бул. „Александър Малинов“ 31, Campus X, Сграда 1, 1729, София
Телефон: +359 889 835 663
Имейл: info@elevencapital.bg