Нашето желание е да предоставим максимална прозрачност и информираност за компанията на нашите акционери и потенциални инвеститори.

Даниел Томов
Изпълнителен директор
Васил Терзиев
Член на Съвета на директорите
Валери Петров
Председател
Ивайло Симов
Член на Съвета на директорите