Skip to content

За Илевън Кепитъл

Компанията Илевън Кепитъл е дялов инвеститор с фокус върху предприемачи от България и региона. Екипът на дружеството е един от пионерите в инвестирането на най-ранен етап в Източна Европа и се състои от успешни предприемачи и професионалисти с богат опит в инвестициите чрез дялово участие.

Водeща в работата на екипа е голямата цел да превърнат България в най-доброто място за стартъпи в региона.

Нашата история

Екипът на компанията е съставен от предприемачи и професионалисти в областта на инвестициите, с над 150 сделки в технологични компании през последните 5 години.

С листването на дружеството на БФБ в началото на 2020 година Илевън Кепитъл АД за първи път предоставя възможността на по-широк кръг от български индивидуални и професионални инвеститори да имат пряко участие в подема на местната стартъп екосистема, която през последните години се развива все по-успешно.