За Eleven

Илевън Кепитъл АД е учреден в началото на 2019 година с 10 милиона лева капитал и към средата на годината изкупува дялове в над 30 водещи стартъп компании от България и региона, чрез придобиването на Eleven Fund Cooperatief U.A. и съответно неговият портфейл, инвестиран в периода между 2012 и 2015 година.

Екипът на компанията е съставен от предприемачи и професионалисти в областта на инвестициите, с над 150 сделки в технологични компании през последните 5 години.

Целта на екипа е да листне дружеството на БФБ в началото на 2020 година и за първи път да предостави възможността на по-широк кръг от български индивидуални и професионални инвеститори да имат пряко участие в подема на местната стартъп екосистема, която през последните години се развива все по-успешно.

Портфолио компании

>>> Софтуер (B2B)

                             

                         

 

>>> Интернет-базирани услуги

                                   
                            

                 

>>> Хардуер

                   

>>> Други

                             
                                     

*Търговските имена на компаниите, не във всички случи съвпадат с имената на юридическите лица.