Skip to content

Портфейл

Диверсифициран портфейл от предимно технологични компании, работещи в различни индустрии с разнообразни бизнес модели, пазари и типове клиенти – от крайни потребители до големи корпорации, от България и региона през Европа и Близкия Изток до САЩ.

Софтуер (B2B)

Софтуер (B2B)

Интернет-базирани услуги

Интернет-базирани услуги

Хардуер

Интернет-базирани услуги

Софтуер (B2B)

Софтуер (B2B)

Интернет-базирани услуги

Интернет-базирани услуги

*Търговските имена на компаниите, не във всички случи съвпадат с имената на юридическите лица.