Skip to content

Информация за финансовите инструменти

Индикативна референтна цена за първата търговска сесия – 7 лева на акция.