Skip to content

Финансови отчети

2023

Годишен отчет към 2023.12.31

Четвърто тримесечие към 2023.12.31

Трето тримесечие към 2023.09.30

Второ тримесечие към 2023.06.30

Първо тримесечие към 2023.03.31

2022

Годишен отчет към 2022.12.31

Четвърто тримесечие към 2022.12.31

Трето тримесечие към 2022.09.30

Второ тримесечие към 2022.06.30

Първо тримесечие към 2022.03.31

2021

Годишен отчет към 2021.12.31

Четвърто тримесечие към 2021.12.31

Трето тримесечие към 2021.09.30

Второ тримесечие към 2021.06.30

Първо тримесечие към 2021.03.31

2020

Годишен отчет към 2020.12.31

Четвърто тримесечие към 2020.12.31

Трето тримесечие към 2020.09.30

Второ тримесечие към 2020.06.30

Първо тримесечие към 2020.03.31