Skip to content

Финансови отчети

2022

Четвърто тримесечие към 2022.12.31

Трето тримесечие към 2022.09.30

Второ тримесечие към 2022.06.30

Първо тримесечие към 2022.03.31

2021

Годишен отчет към 2021.12.31

Четвърто тримесечие към 2021.12.31

Трето тримесечие към 2021.09.30

Второ тримесечие към 2021.06.30

Първо тримесечие към 2021.03.31

2020

Годишен отчет към 2020.12.31

Четвърто тримесечие към 2020.12.31

Трето тримесечие към 2020.09.30

Второ тримесечие към 2020.06.30

Първо тримесечие към 2020.03.31