Skip to content

Финансови отчети

2021

Трето тримесечие към 2021.09.30

Второ тримесечие към 2021.06.30

Първо тримесечие към 2021.03.31

2020

Годишен отчет към 2020.12.31

Четвърто тримесечие към 2020.12.31

Трето тримесечие към 2020.09.30

Второ тримесечие към 2020.06.30

Първо тримесечие към 2020.03.31