Skip to content

Общи събрания на акционерите

2023

Редовно годишно Общо събрание на акционерите с дата 2023.06.29

2022

Редовно годишно Общо събрание на акционерите с дата 2022.06.30

2021

Редовно годишно Общо събрание на акционерите с дата 2021.06.30

2020

Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите с дата 2020.11.10

Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите с дата 2020.09.30

Редовно годишно Общо събрание на акционерите с дата 2020.06.30