Skip to content

Общи събрания на акционерите

Извънредно присъствено Общо събрание на акционерите с дата 2020.09.30

 

Редовно годишно Общо събрание на акционерите с дата 2020.06.30